Kurser


Danske Udlejere, har det fortsat, som én af de vigtigste opgaver, at sikre, at aktørerne på boligmarkedet til enhver tid er á jour med lovgivningen, derunder rets- og huslejenævnspraksis.
Dette gælder såvel den enkelte udlejer som dennes advokat, revisor og administrator, ligesom vi bestræber os på, at såvel lægdommerne som huslejenævnsmedlemmerne til enhver tid er forsynet med den nyeste praksis.

Nedenstående dialogmøder gennemføres ved minimum 15 deltagere – dog max. 30 deltagere. Der tilmeldes efter ”først til mølle princippet”. Deltagelse er gratis, og der serveres kaffe og en let anretning

Kursusbeviser

Specielt af hensyn til advokater og revisorer, der er stillet overfor krav om obligatorisk efteruddannelse, bl.a. ved bkg. nr. 1474 af 12.12.2007, udstedes der kursusbeviser til kursusdeltagerne. Heldagskurserne udgør, i henhold til bekendtgørelsen, 6 lektioner á 45 minutter, og “på-vejhjem-/aftenkurser” består af 3 lektioner á 45 minutter.
 

På-vej-hjem-/aftenkurser

Kurserne afholdes i samarbejde med de enkelte udlejer-/grundejerforeninger og er placeret således, at kurserne
såvel er dækkende geografisk som i relation til de relevante lejeretlige emner. Kurserne vil alle indeholde den
nyeste praksis – og kan derfor bidrage med mange nyttige oplysninger for såvel den private udlejer, som den
mere professionelle aktør på udlejermarkedet.
OBS! Alle kurser er på 3 lektioner á 45 minutters varighed. Alle medlemmer af foreninger under Danske
Udlejere kan deltage i samtlige kurser uanset lokal tilhørsforhold.


Betaling:

GRATIS for medlemmer af Danske Udlejere. For ikke-medlemmer betales kr. 400,- pr. 

deltager. Prisen er inkl. Kursusmateriale, kaffe, mødevand og sandwich eller brød til kaffen.

 


Tilmelding til nedenstående kurser

Husk: Du skal tilmelde dig skriftligt til: de@danskeudlejere.dk – og angive: 1) Hvilket kursus du ønsker at deltage i. 2) Navn på alle deltagere. 3) Hvilken lokal forening du er medlem af. Du modtager herefter bekræftelse på din/jeres deltagelse. Vi vil rigtig gerne have tilmeldinger så hurtig som muligt – og absolut senest 1 uge før afholdelse.  

By

Sted

Dato/tid

Emne


Aarhus Scandic Aarhus City
Østergade 10
8000 Aarhus C
15/4-20
Kl. 09:00 til 14:00
AFLYST SEMINAR – Markedet for udlejningsboliger har ændret sig. Hvordan påvirkes dine investeringer, og hvordan skal du reagere?
Se mere...

Horsens Hotel Opus
Egebjergvej 1
8700 Horsens
16/4-20
kl. 15:00 til 17:30
AFLYST Ejendomsvurderingen af familiehuse, ejerlejligheder og sommerhuse – NU SKER DET !

Haderslev Buch Advokatfirma
Teaterstien 9
6100 Haderslev
20/4-20
kl. 15:00 til 17:45
AFLYST Fremtidsfuldmagter og arv særligt for udlejere. Hvad skal der ske, hvis jeg ikke kan varetage mine interesser eller dør ?

Odense Scandic Hotel
Hvidkærvej 25
5250 Odense
6/5-20
Kl. 15:00 til 17:00
De nye regler om gennemgribende renoveringer af lejligheder (§5, stk. 2)

Randers Restaurant Skovbakken
Østervangsvej 1
8900 Randers
12/5-20
kl. 12:00 til 15:30
Kursus for ejendomsinspektører/viceværter – med speciel fokus på ind-og fraflytningsrapporter = mere praktik end jura

Fredericia Audi Fredericia
Kongens Kvarter 32
7000 Fredericia
14/5-20
Kl. 14:00 til 17:00
AFLYST Restance – Ophævelse – Udsættelse - Indbringelse for fogedretten samt sikring af tilgodehavende

Aarhus Scandic Aarhus City
Østergade 10
8000 Aarhus C
25/5-20
Kl. 09:00 til 16:00
Ny § 5, stk. 2

Aarhus Scandic Aarhus City
Østergade 10
8000 Aarhus C
8/6-20
Kl. 19:00 til 22.00
Ny § 5, stk. 2

Slagelse ”on location” – oplyses ved bekræftelsesmail 16/6-20
Kl. 15:00 til 17:30
Kursus for ejendomsinspektører/viceværter – med speciel fokus på ind- og fraflytningsrapporter = mere praktik end jura