Satsregulering  

  Satsregulering
1995 0,7
1996 2,0
1997 1,3
1998 2,4
1999 1,5
2000 1,9
2001 3,5
2002 2,5
2003 2,1
2004 2,3
2005 1,5
2006 1,9
2007 2,2
2008 1,6
2009 4,2
2010 2,0
2011 1,5
2012 2,8
2013 1,6
2014 1,0
2015 0,8
2016 0,8
2017 0,5
2018 0,7
2019 1,2
2020 0,7
2021 0,4
2022 1,3 

Fra 1995 reguleres satserne til vedligeholdelse efter boligreguleringslovens § 18 og 18 b og til forbedring efter lejelovens § 63 a hvert år med en procentforhøjelse. Der skal ved hver regulering tages udgangspunkt i sidste års uafrundede beløb. Når reguleringen er lagt til, afrundes satsen til nærmeste hele kronebeløb.
Også satserne for indvendig vedligeholdelse efter lejelovens § 22 reguleres således årligt.
Se evt. følgende link til GI: http://gi.dk/Oekonomi_og_raadgivning/Sider/De%20konkrete%20satser.aspx