Ydelsesprocenter


Her kan man beregne ydelsesprocenten på et lån (= hvor stor er ydelsen er i forhold til lånet).

Nedenstående findes en oversigt over den årlige kontante ydelsesprocent inkl. bidrag på et 20-årigt realkreditforeningslån til brug for ydelsesberegninger på lån samt et regneark til brug for beregning af ydelsesprocenter.

Før januar 2006 er oplysningerne er indhentet hos et realkreditinstitut, og det er derfor dette instituts bidragssatser, der indgår i ydelsesprocenterne.

Efter 2006 er ydelsesprocenten beregnet på grundlag af følgende forudsætninger: Et obligationslån med et provenu på 100.000 kr. Lånet er fastforrentet med en løbetid på 20 år og med 4 årlige terminer. Lånet er baseret på de obligationer, som på den første børsdag i hvert kvartal havde en kurs tættest på kurs 100.


År Dato Ydelses%
2021 Januar 
April
Juli
Oktober 
6,2
6,4
6,5
 
2020 Januar
April
Juli
Oktober
6,2
6,4
6,2
6,1
2019 Januar
April
Juli
Oktober
6,6
6,6
6,5
6,2
2018 Januar
April
Juli
Oktober
6,7
6,7
6,7
6,7
2017 Januar
April
Juli
Oktober
6,8
6,7
7,0
6,8
2016 Januar
April
Juli
Oktober
7,2
7,0
6,8
6,7
2015 Januar
April
Juli
Oktober
7,0
6,8
7,3
7,3
2014 Januar
April
Juli
Oktober
7,6
7,2
7,0
7,0
2013
 
Januar
April
Juli
Oktober
6,8
7,1
7,4
7,4
2012
 
Januar
April
Juli
Oktober
7,5
7,5
7,5
7,4
2011 Januar
April
Juli
Oktober
8,1
8,2
8,1
8,1 
2010 Januar
April
Juli
Oktober
8,3
8,2
7,8
7,6
2009 Januar
April
Juli
Oktober
8,7
8,7
8,4
8,3
2008 Januar
April
Juli
Oktober
8,6
8,7
9,0
10,0
2007 Januar
April
Juli
Oktober
8,7
8,6
8,7
8,7
2006 Januar
April
Juli
Oktober
8,0
8,6
8,7
8,6
2005 Januar
April
Juli
Oktober
8,1
8,0
7,9
8,0
2004 Januar
April
Juli
Oktober
8,4
8,4
8,6
8,2
2003 Januar
April
Juli
Oktober
9,5
8,7
8,6
8,4
2002 Januar
April
Juli
Oktober
9,281
9,335
9,207
8,779
2001 Januar
April
Juli
Oktober
9,429
9,318
9,416
9,208
2000 Januar
April
Juli
Oktober
9,555
9,466
9,810
9,618
1999 Januar
April
Juli
Oktober
8,672
8,677
8,906
9,701
1998 Januar
April
Juli
Oktober
9,843
9,701
9,627
9,355
1997 Januar
April
Juli
Oktober
10,474
10,464
10,090
9,986
1996 Januar
April
Juli
Oktober
11,266
11,246
11,194
10,938
1995 Januar
April
Juli
Oktober
12,453
12,453
11,943
11,529
1994 Januar
April
Juli
Oktober
9,954
10,217
11,337
12,341
1993 Januar
April
Juli
Oktober
13,340
12,890
11,597
10,270
1992 Januar
April
Juli
Oktober
12,692
12,838
12,947
13,539
1991 Januar
April
Juli
Oktober
13,887
12,985
12,862
12,815
1990 Januar
April
Juli
Oktober
13,466
13,423
13,287
14,072
1989 April
Oktober
12,798
13,077
1988 April
Oktober
14,69
13,364
1987 April
Oktober
15,466
15,955
1986 April
Oktober
10,722
12,898
1985 April
Oktober
14,11
12,6
1984 April
Oktober
15,159
15,722
1983 April
Oktober
15,625
15,062
1982 April
Oktober
20,87
21,546
1981 April
Oktober
19,359
20,631
1980 April
Oktober
21,032
19,892
1979 April
Oktober
17,748
19,248
1978 April
Oktober
17,68
18,288
1977 April
Oktober
17,76
17,812
1976 April
Oktober
17,25
18,096