AKADEMIUDDANNELSE I FINANSIEL RÅDGIVNING

UDDANNELSESRETNING - EJENDOMSADMINISTRATION 


Danske Udlejere og Erhvervsakademi Aarhus giver dig mulighed for at gennemføre hele (eller dele deraf) af ejendomsadministratoruddannelsen i Aarhus. Med denne meget aktuelle uddannelse opnår du stærke faglige kompetencer indenfor ejendomsadministrationsbranchen. Du kan deltage i uddannelsen sideløbende med dit daglige job, og du har optimale muligheder for at inddrage cases mv. fra dit arbejdsliv i undervisningen, der er tilrettelagt ud fra praksisnær tilgang.

Uddannelsen er en retning inden for Akademiuddannelse i finansiel rådgivning, og med uddannelsen opnår du afgang til titlen: ”Akademiuddannet i finansiel rådgivning – ejendomsadministration”.

Uddannelsen kvalificerer dig til selvstændigt at kunne analysere, planlægge og gennemføre løsninger inden for ejendomsadministrationsområdet, ligesom du bliver klædt på til at kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde inden for en branche – der er i rivende udvikling.

Læs mere på UddannelsesGuiden

HVAD LAVER EN EJENDOMSADMINISTRATOR

Jobbet som ejendomsadministrator byder på en bred vifte af forskellige arbejdsopgaver inden for både jura, økonomi og kundekontakt. Læs historien om Helene Sommer på 21 år, der er i gang med at tage uddannelsen som ejendomsadministrator.

AKTUELLE FAG FORÅR 2023 / TID / PRIS 
     
Beskrivelse
Med faget "Ejendoms- og skatteregnskab" får du praktiske og direkte anvendelige kompetencer, så du som ejendomsadministrator, ejendomsforvalter eller lign. bedre kan varetage den daglige bogføring og afstemning af ejendomsregnskaber og de specielle regnskabsmæssige funktioner, der optræder i forbindelse med administration af ejendomme. 

Du bliver også i stang til at anvende regnskabstekniske redskaber og foretage afskrivninger, så du kan vurdere, hvorvidt en årsrapport lever op til skattelovgivningen og de skattemæssige regler.

Dato - underviser: Lars Wøldike Petersen
28. februar kl. 09:00 - 16:00
14. marts kl. 09:00 - 16:00
28. marts kl. 09:00 - 16:00

Gæsteoplægsholder fra GI
11. april kl. 09:00 - 16:00

Dato - underviser: Erik Schou Nielsen
18. april kl. 09:00 - 16:00
02. maj kl. 09:00 - 16:00
16. maj  kl. 09:00 - 16:00

Eksamen
30. maj kl. 10:00 - 14:00

Sted
Aarhus/Viby J

ECTS
10 ECTS-point

Pris
Kr. 6.345,00

Tilmelding
Send en mail med dine kontaktoplysninger til direktør Michael Preetzmann på mp@d-u.dk, hvorefter du snarest muligt vil blive kontaktet. 

Tilmeldingsfrist
Tilmeld dig hurtigst muligt for at være sikker på at få en plads på holdet - og senest den 29. januar 2023
  Beskrivelse
Med faget "Erhvervslejeret" får du juridiske og praktiske kompetencer til at varetage og yde rådgivning om den daglige administration af erhvervslejemål og erhvervsudlejningsejendomme samt håndtere øvrige relevante problemstillinger, der er sædvanlige i administrationen af erhvervslejemål.

Dato
21. februar kl. 09:00 - 16:00
7. marts kl. 09:00 - 16:00
21. marts kl. 09:00 - 16:00

Eksamen
13. april kl. 10:00 - 12:00

Sted
Aarhus/Viby J

ECTS
5 ETCS-point

Undervisere
Kristian Klemmensen, Clemens Law og
Sofie Ladekjær, Clemens Law

Pris
Kr. 4.455,00

Tilmelding
Send en mail med dine kontaktoplysninger til direktør Michael Preetzmann på mp@d-u.dk, hvorefter du snarest muligt vil blive kontaktet.

Tilmeldingsfrist
Tilmeld dig hurtigst muiigt for at være sikker på at få en plads på holdet - og senest den 29. januar 2023 
 
   
   

TILMELDING


Tilmeld dig skriftligt til: mp@d-u.dk

SPØRGSMÅL


Spørgsmål kan stilles til direktør Michael Preetzmann på mail mp@d-u.dk eller telefon 50 40 36 88