AKADEMIUDDANNELSE I FINANSIEL RÅDGIVNING

UDDANNELSESRETNING - EJENDOMSADMINISTRATION 


Danske Udlejere og Erhvervsakademi Aarhus giver dig mulighed for at gennemføre hele (eller dele deraf) af ejendomsadministratoruddannelsen i Aarhus. Med denne meget aktuelle uddannelse opnår du stærke faglige kompetencer indenfor ejendomsadministrationsbranchen. Du kan deltage i uddannelsen sideløbende med dit daglige job, og du har optimale muligheder for at inddrage cases mv. fra dit arbejdsliv i undervisningen, der er tilrettelagt ud fra praksisnær tilgang.

Uddannelsen er en retning inden for Akademiuddannelse i finansiel rådgivning, og med uddannelsen opnår du afgang til titlen: ”Akademiuddannet i finansiel rådgivning – ejendomsadministration”.

Uddannelsen kvalificerer dig til selvstændigt at kunne analysere, planlægge og gennemføre løsninger inden for ejendomsadministrationsområdet, ligesom du bliver klædt på til at kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde inden for en branche – der er i rivende udvikling.

Læs mere på UddannelsesGuiden

HVAD LAVER EN EJENDOMSADMINISTRATOR

Jobbet som ejendomsadministrator byder på en bred vifte af forskellige arbejdsopgaver inden for både jura, økonomi og kundekontakt. Læs historien om Helene Sommer, der er i gang med at tage uddannelsen som ejendomsadministrator.

AKTUELLE FAG FORÅR 2024 / TID / PRIS 
     
Beskrivelse
Med faget "Erhvervslejeret" får du fagligt juridiske og praktiske kompetencer til at varetage og yde rådgivning om den daglige administration af erhvervslejemål og erhvervsudlejningsejendomme samt håndtere øvrige relevante problemstillinger, der er sædvanlige i administrationen af erhvervslejemål.

Dato
22. februar 2024
07. marts 2024
21. marts 2024

Eksamen

05. april 2024

Sted
Aarhus/Viby J

ECTS
5 ECTS-point

Underviser
Mikkel Buus Madsen, Clemens Law og Sofie Ladekjær, Clemens Law

Pris
Kr. 4.455,00
  Beskrivelse
Med faget "Ejendoms- og skatteregnskab" får du som ejendomsadministrator, ejendomsforvalter og lignende praktiske og direkte anvendelige kompetencer, så du bedre kan varetage den daglige bogføring og afstemning af ejendomsregnskaber og de specielle regnskabsmæssige funktioner, der optræder i forbindelse med administration af ejendomme.

Du bliver også i stand til anvende regnskabstekniske redskaber og foretage afskrivninger, så du kan vurdere, hvorvidt en årsrapport lever op til bogføring- og årsregnskabsloven, og hvorvidt den skattepligtige indkomst lever op til skattelovgivningen og de skattemæssige regler.

Dato
27. februar 2024
12. marts 2024
19. marts 2024 
04. april 2024
11. april 2024
18.  april 2024
02. maj 2024

Eksamen
21. maj 2024

Sted
Aarhus/Viby J

ECTS
10 ETCS-point

Undervisere
Louise Jenner Jensen, Erik Schou Nielsen samt gæsteoplægsholdere fra GI

Pris
Kr. 6.345,00 
 
   
   

TILMELDING


Send en mail med dine kontaktoplysninger til direktør Michael Preetzmann på mp@d-u.dk, hvorefter du snarest muligt vil blive kontaktet. 

Tilmeldingsfrist
Tilmeld dig hurtigst muligt for at være sikker på at få en plads på holdet - og senest den 04. februar 2024 kl. 19:00.

SPØRGSMÅL


Spørgsmål kan stilles til direktør Michael Preetzmann på mail mp@d-u.dk eller telefon 50 40 36 88