AUE

Akademiuddannet i finansiel rådgivning – ejendomsadministration


Danske Udlejere og Erhvervsakademi Aarhus giver dig mulighed for at gennemføre hele (eller dele deraf) af ejendomsadministratoruddannelsen i Aarhus, og med denne meget aktuelle uddannelse opnår du stærke faglige kompetencer indenfor ejendomsadministrationsbranchen. Du kan deltage i uddannelsen sideløbende med dit daglige job, og du har optimale muligheder for at inddrage cases mv. fra dit arbejdsliv i undervisningen, der er tilrettelagt ud fra praksisnær tilgang.

Uddannelsen er en retning inden for Akademiuddannelse i finansiel rådgivning, og med uddannelsen opnår du afgang til titlen: ”Akademiuddannet i finansiel rådgivning – ejendomsadministration”.

Uddannelsen kvalificere dig til selvstændigt at kunne analysere, planlægge og gennemføre løsninger inden for ejendomsadministrationsområdet, ligesom du bliver klædt på til at kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde inden for en branche – der er i rivende udvikling.

FAGENE / TID / PRIS 

 
 
   
   

TILMELDING


Tilmeld dig skriftligt til: mp@danskeudlejere.dk

SPØRGSMÅL


Spørgsmål kan stilles til direktør Michael Preetzmann på mail mp@danskeudlejere.dk eller telefon 50 40 36 88