AKADEMIUDDANNELSE I FINANSIEL RÅDGIVNING

UDDANNELSESRETNING - EJENDOMSADMINISTRATION 


Danske Udlejere og Erhvervsakademi Aarhus giver dig mulighed for at gennemføre hele (eller dele deraf) af ejendomsadministratoruddannelsen i Aarhus. Med denne meget aktuelle uddannelse opnår du stærke faglige kompetencer indenfor ejendomsadministrationsbranchen. Du kan deltage i uddannelsen sideløbende med dit daglige job, og du har optimale muligheder for at inddrage cases mv. fra dit arbejdsliv i undervisningen, der er tilrettelagt ud fra praksisnær tilgang.

Uddannelsen er en retning inden for Akademiuddannelse i finansiel rådgivning, og med uddannelsen opnår du afgang til titlen: ”Akademiuddannet i finansiel rådgivning – ejendomsadministration”.

Uddannelsen kvalificerer dig til selvstændigt at kunne analysere, planlægge og gennemføre løsninger inden for ejendomsadministrationsområdet, ligesom du bliver klædt på til at kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde inden for en branche – der er i rivende udvikling.

Læs mere på UddannelsesGuiden

HVAD LAVER EN EJENDOMSADMINISTRATOR

Jobbet som ejendomsadministrator byder på en bred vifte af forskellige arbejdsopgaver inden for både jura, økonomi og kundekontakt. Læs historien om Helene Sommer, der er i gang med at tage uddannelsen som ejendomsadministrator.

AKTUELLE FAG EFTERÅR 2023 / TID / PRIS 
     
Beskrivelse
Med faget "Administration af boligudlejningsejendomme" opnår du juridiske og praktiske kompetencer til at varetage og yde rådgivning om den daglige administration af boligudlejningsejendomme. 

Derudover bliver du i stand til at håndtere øvrige relevante problemstillinger, der er sædvanlige eller relateret til administrationen af boligudlejningsejendomme. 

Dato
04. september 2023
18. september 2023
02. oktober 2023
23. oktober 2023
06. november 2023
20. november 2023

Eksamen

04. december 2023

Sted
Aarhus/Viby J

ECTS
10 ECTS-point

Underviser
Lektor Mitzi Hjuler Jacobsen

Pris
Kr. 6.345,00
  Beskrivelse
Med faget "Ejendomsinvestering og finansiering" får du som ejendomsadministrator opdateret dine faglige kompetencer.

Her får du som ejendomsadministrator, ejendomsforvalter og lign., praktiske og direkte anvendelige kompetencer, som du kan anvende i dit daglige virke. Efter deltagelse i faget kan du selvstændigt varetage værdiansættelse af ikke komplekse ejendomme med henblik på investering samt finansiering heraf. I forbindelse med undervisningen vil du blive undervist i konkrete og relevante værdiansættelsesmodeller og finansieringsberegninger. 

Dato
14. september 2023
28. september 2023
12. oktober 2023 
26. oktober 2023

Eksamen
10. november 2023

Sted
Aarhus/Viby J

ECTS
5 ETCS-point

Undervisere
Fastlægges snarest 

Pris
Kr. 4.455,00 
 
   
   

TILMELDING


Send en mail med dine kontaktoplysninger til direktør Michael Preetzmann på mp@d-u.dk, hvorefter du snarest muligt vil blive kontaktet. 

Tilmeldingsfrist
Tilmeld dig hurtigst muligt for at være sikker på at få en plads på holdet - og senest den 24. august 2023

SPØRGSMÅL


Spørgsmål kan stilles til direktør Michael Preetzmann på mail mp@d-u.dk eller telefon 50 40 36 88