Kurser


Danske Udlejere, har det fortsat, som én af de vigtigste opgaver, at sikre, at aktørerne på boligmarkedet til enhver tid er á jour med lovgivningen, derunder rets- og huslejenævnspraksis.
Dette gælder såvel den enkelte udlejer som dennes advokat, revisor og administrator, ligesom vi bestræber os på, at såvel lægdommerne som huslejenævnsmedlemmerne til enhver tid er forsynet med den nyeste praksis.

Nedenstående dialogmøder gennemføres ved minimum 15 deltagere – dog max. 30 deltagere. Der tilmeldes efter ”først til mølle princippet”. Deltagelse er gratis, og der serveres kaffe og en let anretning

Kursusbeviser

Specielt af hensyn til advokater og revisorer, der er stillet overfor krav om obligatorisk efteruddannelse, bl.a. ved bkg. nr. 1474 af 12.12.2007, udstedes der kursusbeviser til kursusdeltagerne. Heldagskurserne udgør, i henhold til bekendtgørelsen, 6 lektioner á 45 minutter, og “på-vejhjem-/aftenkurser” består af 3 lektioner á 45 minutter.
 

På-vej-hjem-/aftenkurser

Kurserne afholdes i samarbejde med de enkelte udlejer-/grundejerforeninger og er placeret således, at kurserne
såvel er dækkende geografisk som i relation til de relevante lejeretlige emner. Kurserne vil alle indeholde den
nyeste praksis – og kan derfor bidrage med mange nyttige oplysninger for såvel den private udlejer, som den
mere professionelle aktør på udlejermarkedet.
OBS! Alle kurser er på 3 lektioner á 45 minutters varighed. Alle medlemmer af foreninger under Danske
Udlejere kan deltage i samtlige kurser uanset lokal tilhørsforhold.


Betaling:

GRATIS for medlemmer af Danske Udlejere. For ikke-medlemmer betales kr. 400,- pr. 

deltager. Prisen er inkl. Kursusmateriale, kaffe, mødevand og sandwich eller brød til kaffen.

 


Tilmelding til nedenstående kurser

Husk: Du skal tilmelde dig skriftligt til: de@danskeudlejere.dk – og angive: 1) Hvilket kursus du ønsker at deltage i. 2) Navn på alle deltagere. 3) Hvilken lokal forening du er medlem af. Du modtager herefter bekræftelse på din/jeres deltagelse. Vi vil rigtig gerne have tilmeldinger så hurtig som muligt – og absolut senest 1 uge før afholdelse.  

By

Sted

Dato/tid

Emne


Fredericia Hotel Medio
Kolding Landevej 6
7000 Fredericia
17/8-21
Kl. 19:15 til 22:00
Nyt bygningsreglement, brug af certificeret brandrådgiver m.v.

Aarhus Scandic Aarhus City
Østergade 10
8000 Aarhus C
13/9-21
Kl. 19:00 til 22:00
Omkostningsbestemt leje

Aarhus Scandic Aarhus City
Østergade 10
8000 Aarhus C
20/9-21
Kl. 09:00 til 12:00
Småhusejendomme

Farsø Dronning Ingrid Hallerne
Jeppe Åkjærsvej 27
9640 Farsø
20/9-21
Kl. 18:00 til 21:00
Forbrugsregnskaber -lejelovens kapitel 7 - hvis du selv udarbejder regnskaber

Slagelse Danske Revision
Ndr. Ringgade 74
4200 Slagelse
20/9-21
kl. 17:00 til 20:00
Dialogmøde

Fyn Fangel Kro og Hotel ApS
Fangelvej 55
5260 Odense S
22/9-21
kl. 17:00 til 20:00
Dialogmøde

Christiansfeld Tyrstrup Kro
Tyrstrup Vestervej 6
6070 Christiansfeld
27/9-21
kl. 18:00 til 21:00
Dialogmøde

Randers Restaurant Skovbakken
Østervangsvej 1
8900 Randers
28/9-21
Kl. 13:00 til 16:00
Ind- og fraflytningssyn

Esbjerg Restaurant Parken
Søvej 9
6700 Esbjerg
29/9-21
kl. 17:00 til 20:00
Dialogmøde

Viborg BDO Lounge
Tingvej 7,2
8000 Viborg
30/9-21
Kl. 15:00 TIL 18:00
Brush-up-kursus

Odense Munkebjerg Business Park
Munkebjergvænget 3
5230 Odense M
4/10-21
Kl. 13:00 TIL 16:00
Ind- og fraflytningssyn

Aalborg Comwell Hvide Hus Aalborg
Vesterbro 2
9000 Aalborg
4/10-21
kl. 17:00 til 20:00
Dialogmøde

Aarhus Danske Udlejere
Fredensgade 30 st.
8000 Aarhus C
5/10-21
kl. 17:00 til 20:00
Dialogmøde

Thisted Revision Limfjord
Bødkervej 72
7700 Thisted
6/10-21
Kl. 19:00 til 21:00
Hvad er skimmelsvamp? Hvordan undgår man skimmelsvamp, og hvordan fjerner man skimmelsvamp

Brønderslev Hotel Phønix
Bredgade 17
9700 Brønderslev
13/10-21
Kl. 13:00 til 16:00
Ind- og fraflytningssyn

Aarhus Scandic Aarhus City
Østergade 10
8000 Aarhus C
1/11-21
Kl. 09:00 til 12:00
Ændringer i lejeloven pr. 1/7-2020 (Blackstone)

Sønderborg Hotel Scandic
Ellegårdsvej 27
6400 Sønderborg
4/11-21
Kl.18:00 til 21:00
Kursus for ejendomsinspektører/viceværter – ind- og fraflytningssyn = PRAKTIK

Aarhus Scandic Aarhus City
Østergade 10
8000 Aarhus C
15/11-21
Kl. 09:00 til 12:00
Lejekontrakter