Kurser


Danske Udlejere, har det fortsat, som én af de vigtigste opgaver, at sikre, at aktørerne på boligmarkedet til enhver tid er á jour med lovgivningen, derunder rets- og huslejenævnspraksis.
Dette gælder såvel den enkelte udlejer som dennes advokat, revisor og administrator, ligesom vi bestræber os på, at såvel lægdommerne som huslejenævnsmedlemmerne til enhver tid er forsynet med den nyeste praksis.

Nedenstående dialogmøder gennemføres ved minimum 15 deltagere – dog max. 30 deltagere. Der tilmeldes efter ”først til mølle princippet”. Deltagelse er gratis, og der serveres kaffe og en let anretning

Kursusbeviser

Specielt af hensyn til advokater og revisorer, der er stillet overfor krav om obligatorisk efteruddannelse, bl.a. ved bkg. nr. 1474 af 12.12.2007, udstedes der kursusbeviser til kursusdeltagerne. Heldagskurserne udgør, i henhold til bekendtgørelsen, 6 lektioner á 45 minutter, og “på-vejhjem-/aftenkurser” består af 3 lektioner á 45 minutter.
 

På-vej-hjem-/aftenkurser

Kurserne afholdes i samarbejde med de enkelte udlejer-/grundejerforeninger og er placeret således, at kurserne
såvel er dækkende geografisk som i relation til de relevante lejeretlige emner. Kurserne vil alle indeholde den
nyeste praksis – og kan derfor bidrage med mange nyttige oplysninger for såvel den private udlejer, som den
mere professionelle aktør på udlejermarkedet.
OBS! Alle kurser er på 3 lektioner á 45 minutters varighed. Alle medlemmer af foreninger under Danske
Udlejere kan deltage i samtlige kurser uanset lokal tilhørsforhold.


Betaling:

GRATIS for medlemmer af Danske Udlejere. For ikke-medlemmer betales kr. 400,- pr. 

deltager. Prisen er inkl. Kursusmateriale, kaffe, mødevand og sandwich eller brød til kaffen.

 


Tilmelding til nedenstående kurser

Husk: Du skal tilmelde dig skriftligt til: de@danskeudlejere.dk – og angive: 1) Hvilket kursus du ønsker at deltage i. 2) Navn på alle deltagere. 3) Hvilken lokal forening du er medlem af. Du modtager herefter bekræftelse på din/jeres deltagelse. Vi vil rigtig gerne have tilmeldinger så hurtig som muligt – og absolut senest 1 uge før afholdelse.  

By

Sted

Dato/tid

Emne


Aarhus Scandic Aarhus City
Østergade 10
8000 Aarhus C
26/4-21
Kl. 09:00 til kl. 12:00
AFLYST Lejekontrakters indhold, herunder § 11

Aarhus Scandic Aarhus City
Østergade 10
8000 Aarhus C
10/5-21
Kl. 09:00 til kl. 12:00
Lovpligtige krav iflg. Bygningsreglementet om brug af certificeret brandrådgivere ved om-og tilbygning af eksisterende ejendomme

OVER ALT / VIRTUELT / WEBINAR Dette kursus klæder dig på til juridisk at håndtere de tilfælde, hvor én af dine lejere på forskellig vis chikanere og generer de andre i opgangen, de såkaldte god skik og ordenssager. På kurset vil du få gennemgået lejelovens regler, de relevante retsinstanser (Huslejenævn, Fogedret og Boligret) samt nyeste retspraksis.

Du får link til webinaret, så det er både sikkert og let at deltage ”hjemme fra sofaen”
20/5-21
Kl. 13:00 til kl. 14:30
Når 1. tv. Generer de øvrige lejere med støj og lugten af hash.