Kurser


Danske Udlejere, har det fortsat, som én af de vigtigste opgaver, at sikre, at aktørerne på boligmarkedet til enhver tid er á jour med lovgivningen, derunder rets- og huslejenævnspraksis.
Dette gælder såvel den enkelte udlejer som dennes advokat, revisor og administrator, ligesom vi bestræber os på, at såvel lægdommerne som huslejenævnsmedlemmerne til enhver tid er forsynet med den nyeste praksis.

Nedenstående dialogmøder gennemføres ved minimum 15 deltagere – dog max. 30 deltagere. Der tilmeldes efter ”først til mølle princippet”. Deltagelse er gratis, og der serveres kaffe og en let anretning

Kursusbeviser

Specielt af hensyn til advokater og revisorer, der er stillet overfor krav om obligatorisk efteruddannelse, bl.a. ved bkg. nr. 1474 af 12.12.2007, udstedes der kursusbeviser til kursusdeltagerne. Heldagskurserne udgør, i henhold til bekendtgørelsen, 6 lektioner á 45 minutter, og “på-vejhjem-/aftenkurser” består af 3 lektioner á 45 minutter.
 

På-vej-hjem-/aftenkurser

Kurserne afholdes i samarbejde med de enkelte udlejer-/grundejerforeninger og er placeret således, at kurserne
såvel er dækkende geografisk som i relation til de relevante lejeretlige emner. Kurserne vil alle indeholde den
nyeste praksis – og kan derfor bidrage med mange nyttige oplysninger for såvel den private udlejer, som den
mere professionelle aktør på udlejermarkedet.
OBS! Alle kurser er på 3 lektioner á 45 minutters varighed. Alle medlemmer af foreninger under Danske
Udlejere kan deltage i samtlige kurser uanset lokal tilhørsforhold.


Betaling:

GRATIS for medlemmer af Danske Udlejere. For ikke-medlemmer betales kr. 400,- pr. 

deltager. Prisen er inkl. Kursusmateriale, kaffe, mødevand og sandwich eller brød til kaffen.

 


Tilmelding til nedenstående kurser

Husk: Du skal tilmelde dig skriftligt til: de@danskeudlejere.dk – og angive: 1) Hvilket kursus du ønsker at deltage i. 2) Navn på alle deltagere. 3) Hvilken lokal forening du er medlem af. Du modtager herefter bekræftelse på din/jeres deltagelse. Vi vil rigtig gerne have tilmeldinger så hurtig som muligt – og absolut senest 1 uge før afholdelse.  

By

Sted

Dato/tid

Emne


Christiansfeld Tyrstrup Kro
Tyrstrup Vestervej 6
6070 Christiansfeld
27/9-21
kl. 18:00 til 21:00
Dialogmøde

Randers Restaurant Skovbakken
Østervangsvej 1
8900 Randers
28/9-21
Kl. 13:00 til 16:00
Ind- og fraflytningssyn

Esbjerg Restaurant Parken
Søvej 9
6700 Esbjerg
29/9-21
kl. 17:00 til 20:00
Dialogmøde

Viborg BDO Lounge
Tingvej 7,2
8000 Viborg
30/9-21
Kl. 15:00 TIL 18:00
Brush-up-kursus

Odense Munkebjerg Business Park
Munkebjergvænget 3
5230 Odense M
4/10-21
Kl. 13:00 TIL 16:00
Ind- og fraflytningssyn

Aalborg Comwell Hvide Hus Aalborg
Vesterbro 2
9000 Aalborg
4/10-21
kl. 17:00 til 20:00
Dialogmøde

Aarhus Scandic Aarhus City
Østergade 10
8000 Aarhus C
4/10-21
Kl. 19:00 til 22:00
Småhusejendomme

Aarhus Danske Udlejere
Fredensgade 30 st.
8000 Aarhus C
5/10-21
kl. 17:00 til 20:00
Dialogmøde

Herning Østergaards Hotel
Silkeborgvej 94
7400 Herning
5/10-21
kl. 18:30 til 21:30
Lejekontraktens § 11 – hvor du kan skrive dig ud af mange problemer

Nykøbing Falster Jyske Bank Erhverv
Toldbodgade 25
4800 Nykøbing Falster
6/10-21
Kl. 16:00 til 19:00
Temperaturen på økonomien. Ændringer i lejeloven siden boligaftalen 2020 samt digital ejendomsadministration


Thisted Revision Limfjord
Bødkervej 72
7700 Thisted
6/10-21
Kl. 19:00 til 21:00
Hvad er skimmelsvamp? Hvordan undgår man skimmelsvamp, og hvordan fjerner man skimmelsvamp

Aarhus Scandic Aarhus City
Østergade 10
8000 Aarhus C
11/10-21
Kl. 9:00 til 12:00
Lejefastsættelse

Brønderslev Hotel Phønix
Bredgade 17
9700 Brønderslev
13/10-21
Kl. 13:00 til 16:00
Ind- og fraflytningssyn

Grenå Hotel Grenå Strand
Havnepladsen 1
8500 Grenå
26/10-21
Kl. 19:00 til 22.00
Ind-og fraflytningsrapporter – hvor er det specielt, det går galt for udlejerne? Vi fokuserer på overholdelse af de formelle regler i hele ind-og fraflytningssituationen.

Hjørring Hjørring Kro
Birthesvej 2
9800 Hjørring
28/10-21
kl. 17:00 til 20:00
Udfyldelse af lejekontrakten – med særlig fokus på § 11

Aarhus Scandic Aarhus City
Østergade 10
8000 Aarhus C
1/11-21
Kl. 09:00 til 12:00
Ændringer i lejeloven pr. 1/7-2020 (Blackstone)

Ringkøbing Hotel Fjordgaarden
Vester Kær 28
6950 Ringkøbing
2/11-21
kl. 18:30 til 21:30
Udfyldelse af ind-og fraflytningsrapporter – hvordan med specifikationskrav og misligholdelser?

Næstved Jyske Bank Erhverv
Østergade 2
4700 Næstved
3/11-21
Kl. 16:00 til 19:00
Temperaturen på økonomien. Ændringer i lejeloven siden boligaftalen 2020 samt digital ejendomsadministration

Sønderborg Hotel Scandic
Ellegårdsvej 27
6400 Sønderborg
4/11-21
Kl.18:00 til 21:00
Kursus for ejendomsinspektører/viceværter – ind- og fraflytningssyn = PRAKTIK

Esbjerg Hotel Britannia
Torvegade 24
6700 Esbjerg
9/11-21
kl. 17:00 til 20:00
Finansieringsmuligheder?

Online Webinar 11/11-21
Kl. 9:30 til 11:00
Lagerbeskatning af fast ejendom

Aarhus Scandic Aarhus City
Østergade 10
8000 Aarhus C
15/11-21
Kl. 09:00 til 12:00
Lejekontrakter

Hillerød Pharmakon Konferencecenter
Milnersvej 42
3400 Hillerød
17/11-21
Kl. 15:00 til 18:00
Lejekontraktens indhold, lejefastsættelse, ind- og fraflytningssyn, lejer betaler ikke sin husleje


Slagelse Jyske Bank
Gl. Torv 5
4200 Slagelse
17/11-21
Kl. 16:00 til 19:00
Temperaturen på økonomien. Ændringer i lejeloven siden boligaftalen 2020 samt digital ejendomsadministration