Huslejenævnstakster (2020)


Du kan også se tallene for følgende år:
2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022  


By Takster
Aabenraa Administration - kr. 2.876,- pr. lejemål
Vicevært - kr. 2.078,- pr. lejemål

Aarhus Administration - kr. 3.350 + moms ved fremmed administration pr. lejemål
Vicevært - kr. 2.325 pr. lejemål
Diverse udgifter - kr. 100 pr. lejemål
Forbedringsforhøjelser - egen finansiering (6/6-2019) = 6%
eller optaget sædvanligt lån (ydelsen)

Se flere tal: http://www.aarhus.dk/da/borger/bolig-og-byggeri/Bolig-og-andelsforeninger/Huslejenaevn/Normtal.aspx

Haderslev Administration - kr. 3.350,- pr. lejemål
Vicevært - kr. 2.425,- pr. lejemål

Viborg Administration: kr. 3.250
Vicevært: kr. 2.250