Kurser


Som interesseorganisation for danske udlejere, sørger vi løbende for at uddanne vores medlemmer inden for gældende lovgivning.

Danske Udlejere udbyder således hvert forår ca. 30 kurser og hvert efterår ca. 30 kurser, som vores medlemmer ganske gratis kan tilmelde sig. Kurserne bliver afholdt rundt om i hele Danmark, så du har mulighed for at finde et kursus tæt ved din bopæl. Vi underviser bl.a. i Den nye lejelov, ind- og fraflytningssyn, udfyldning af lejekontrakten samt andre udlejerrelaterede emner.

Udover vores kurser afholder vi ligeledes ca. 12 dialogmøder hvert år. På dialogmøderne møder du andre medlemmer med præcis de samme opgaver og udfordringer, og der bliver altid delt gavmildt ud af både gode ideer og erfaringer.

Dialogmøderne minder meget om det, som mange nok kender som ERFA-møder. For at sikre de bedste betingelser for en god dialog, vil der maks. være 30 medlemmer på hvert møde.

Der er et begrænset antal pladser til vores forskellige kurser og møder, så tilmeld dig gerne snarest muligt. Vi fordeler pladserne efter først til mølle-princippet.

Forplejning
Alt efter varighed og tidspunkt for det pågældende kursus/møde, byder vi altid på en lettere forplejning.

Kursusbeviser
Med undtagelse af et par enkelte kurser, udsteder vi gerne et kursusbevis til de deltagere, der måtte ønske det i forhold til kravet om obligatorisk efteruddannelse (bl.a. ved bkg. nr. 1474 af 12.12.2007). Kurserne er på 3 lektioner á 45 minutters varighed.

Tilmelding
Vælg det ønskede kursus fra oversigten, og udfyld dernæst tilmeldingsformularen nederst på siden.

Det er vigtigt, at vi modtager oplysningerne på ALLE deltagere, da vi efterfølgende sender en bekræftelse, evt. kursusmateriale og anden vigtig information til hver enkelt deltager, der har fået en plads på kurset.

Efterårets kurser
Vi annoncerer efterårets kursusprogram tirsdag i uge 32

Forårets kurser
Vi annoncerer forårets kursusprogram tirsdag i uge 5
 


Der er ingen planlagte kurser...