Aarhus C Scandic Aarhus City
Østergade 10
8000 Aarhus C
Mandag 06.11.2023
kl. 09:00 til kl. 12:00

Emne: FULDT BOOKET
Opgradering af lejen og varsling af stigninger ifm. lejeforhøjelser og forbedringer

Opgradering af lejen og varsling af stigninger ifm. lejeforhøjelser og forbedringer 

Danske Udlejere og Udlejerforeningen Aarhus inviterer alle medlemmer til et gratis kursus.

Underviser
Advokat (H) Erik Aagaard Poulsen og advokat Søren Møller Ejegod 
 
Forplejning
Vi serverer kaffe og morgenbuffet

Tilmelding 
Klik her for at tilmelde dig direkte fra Udlejerforeningens Aarhus' hjemmeside

Kurset er gratis for medlemmer af Udlejerforeningen Aarhus og/eller Danske Udlejere.
 
Vi skal senest have din tilmelding senest fem hverdage forinden, men send gerne din tilmelding allerede i dag, da vi fordeler pladserne efter først til mølle-princippet.

Kursusbeskrivelse
Kurset gennemgår indholdet og omfanget af aftalefrihed ved lejekontrakters indgåelse, både for småhusejendomme med væsentlighedskriteriet og store ejendomme uden væsentlighedskriteriet.
 
Gennemgangen indeholder således også oplysninger om huslejenævnets praksis for lejefastsættelsen for disse 2 typer lejligheder.
 
Endvidere gennemgås de små, men vigtige stigninger af lejen, som ikke skal varsles, men blot meddeles, herunder indvendig vedligeholdelseskonto og hensættelser, samt forhøjelser efter stigningerne i nettoprisindekset.
 
Endvidere stigninger i skatter og afgifter som skal varsles, men kan varsles med tilbagevirkende kraft, typisk årligt pr. 1. januar.
 
Endelig gennemgås små og store forbedringer, særligt med henblik på de små forbedringer under kr. 110,00 pr. m2 indenfor 3 år, idet disse heller ikke skal varsles, men kan gennemføres efter varsling af adgang med lejeforhøjelse til følge og dermed heller ikke forbedringsforhøjelser, som kan kræves at huslejenævnet prøver hensigtsmæssigheden af.
 
Aftalte forbedringer efter den særlige regel i LL § 137 (lejelovens bedste paragraf) hvilke aftalte forbedringsforhøjelser ikke kan prøves eller tilsidesættes, hverken af huslejenævn eller domstolene.
 
Kan størrelsen af gamle forbedringstillæg ændres?
 
Varsling af andre forbedringsforhøjelser. 
 
Der udleveres et fyldigt kursusmateriale og kursusbevis, såfremt dette er bestilt ved tilmelding.
 
Kursusoversigt
Danske udlejere udbyder ca. 30 kurser hver forår og ca. 30 kurser hver efterår, hvor vi gennemgår forskellige relevante emner, som f.eks. ind- og fraflytningssyn samt udfyldning af lejekontrakten m.m. Vi opdaterer løbende med nye kurser, så følg med på siden her.
[Tilbage]