Aarhus C Scandic Aarhus City
Østergade 10
8000 Aarhus C
Mandag 22.04.2024
kl. 09:00 til kl. 12:00

Emne: FULDT BOOKET
Opgradering og regulering af lejen

Opgradering og regulering af lejen

Danske Udlejere og Udlejerforeningen Aarhus inviterer alle medlemmer til et gratis kursus.

Underviser
Advokat (H) Erik Aagaard Poulsen og advokat Søren Møller Ejegod
 
Forplejning
Vi serverer kaffe og morgenbuffet

Tilmelding 
Klik her for at tilmelde dig direkte fra Udlejerforeningens Aarhus' hjemmeside

Kurset er gratis for medlemmer af Udlejerforeningen Aarhus og/eller Danske Udlejere.
 
Vi skal senest have din tilmelding fem hverdage forinden, men send gerne din tilmelding allerede i dag, da vi fordeler pladserne efter først til mølle-princippet.

Kursusbeskrivelse
Kurset gennemgår bl.a. den leje, der som udgangspunkt er den lovlige leje, som sædvanligvis godkendes af huslejenævnene i Aarhus og boligretten.
 
Herefter gennemgås de forskellige typer af lejemål, hvor der kan gennemføres en forhøjelse af lejen i forbindelse med en genudlejning og efterfølgende de årlige lejeforhøjelser som kan ske uden egentlig varsling, men alene ved en meddelelse (indvendig og udvendig vedligeholdelseskonti, stigninger i skatter og afgifter m.v.) og herefter gennemgås grundlaget for den korrekte lejefastsættelse for gennemgribende moderniserede lejemål i store ejendomme og efterfølgende de særlige regler for lejefastsættelse i småhusejendomme og lejemål med fri leje og lejemål i 80/20 ejendomme.
 
Da en fuldstændig og korrekt udfyldelse af lejekontraktens § 10 også kan have betydning for lejens størrelse, gennemgås forskellige tekstforslag til indholdet af lejekontraktens § 10, da disse har betydning for lejerens eventuelle mangelliste.
 
Endvidere gennemgås samtlige de betingelser, der skal være opfyldt for at kunne aftale en leje efter reglerne om det lejedes værdi i store ejendomme med gennemgribende moderniserede lejemål.
 
De særlige fordele ved indvendig vedligeholdelseskonto og etablering heraf, og muligheden for at rette/ændre fejl i tidligere beregnede forbedringstillæg i den omkostningsbestemte leje (skyggebudget) og muligheden for nye særlige individuelle forbedringstillæg efter lejelovens bedste regel i LL § 137, som ikke kan nedsættes af huslejenævnet eller domstolene.
 
Muligheden for mindre generelle lejeforhøjelser, der både giver et højt afkast og som lejerne er glade for og derfor typisk ikke påklages.
 
Indholdet af forpligtelsen til opretholdelse af gennemgribende modernisering og til sidste opgradering af husordenen, som medfører besparelser for udlejeren i driftsudgifterne.

Vi sender et omfattende kursusmateriale til dig pr. e-mail ca. 3 dage før kursusdatoen.
 
Er kurset fyldt?
Hvis du ønsker at komme på venteliste til et fyldt kursus, er du meget velkommen til at sende din forespørgsel direkte til kontor@udlejerforeningenaarhus.dk.
 
Udlejerforeningen Aarhus kontakter dig efterfølgende via mail, hvis der kommer en ledig plads på kurset.
 
Kursusoversigt
Danske udlejere udbyder ca. 30 kurser hver forår og ca. 30 kurser hver efterår, hvor vi gennemgår forskellige relevante emner, som f.eks. ind- og fraflytningssyn samt udfyldning af lejekontrakten m.m. Vi opdaterer løbende med nye kurser, så følg med på siden her.
[Tilbage]