Aarhus C Scandic Aarhus City
Østergade 10
8000 Aarhus C
Mandag 03.06.2024
kl. 09:00 til kl. 12:00

Emne: FULDT BOOKET
Skimmelsvamp

Skimmelsvamp

Danske Udlejere og Udlejerforeningen Aarhus inviterer alle medlemmer til et gratis kursus.

Underviser
Advokat (H) Erik Aagaard Poulsen og advokat Søren Møller Ejegod 
 
Forplejning
Vi serverer kaffe og morgenbuffet

Tilmelding 
Klik her for at tilmelde dig direkte fra Udlejerforeningens Aarhus' hjemmeside

Kurset er gratis for medlemmer af Udlejerforeningen Aarhus og/eller Danske Udlejere.
 
Vi skal senest have din tilmelding fem hverdage forinden, men send gerne din tilmelding allerede i dag, da vi fordeler pladserne efter først til mølle-princippet.

Kursusbeskrivelse
En familie på 4 personer producerer mellem 10 – 15 liter vanddamp i lejligheden hvert døgn. Dampene kommer fra badning, madlavning, tøjtørring og ikke mindst fra personerne i lejligheden i form af sved og udånding.
 
Før energikrisen var danske boliger ikke nævneværdigt isolerede og uden termovinduer, hvorfor de senere års omfattende isolering af boliger gør opvarmning og udluftning/ventilation påkrævet.
 
Sker dette ikke opstår der ofte skimmelsvamp.
 
Klager om skimmelsvamp behandles enten af kommunen efter byfornyelsesloven, af huslejenævn og boligretter på 3 forskellige måder.
 
Kurset har til formål, at beskrive såvel udlejernes forpligtelser, som lejernes rettigheder, idet udlejer er forpligtet til at vedligeholde deres ejendomme, mens lejerne er forpligtet til at efterkomme de vilkår, som er beskrevet i lejekontrakten og husordenen om opvarmning og udluftning.
 
Når skaden er sket, er det derfor vigtigt at vide, hvordan man som udlejer skal håndtere løsning af de problemer, der kan opstå ved skimmelsvamp, idet dette kan medføre beskadigelse af lejligheden, der kan udvikle sig til vanrøgt, hvorfor kurset koncentrerer sig om at rådgive og vejlede udlejere om deres rettigheder og forpligtelser, og særligt hvordan de skal håndtere sager om skimmelsvamp, idet praksis viser, at langt den største del af opstået skimmelsvampsager skyldes lejernes ukorrekte brug, hvilket medfører, at lejeren selv er ansvarlig for udgifterne til afhjælpning af disse mangler.
 
Der udleveres et fyldigt kursusmateriale og kursusbevis, såfremt dette er bestilt ved tilmelding.

Er kurset fyldt?
Hvis du ønsker at komme på venteliste til et fyldt kursus, er du meget velkommen til at sende din forespørgsel direkte til kontor@udlejerforeningenaarhus.dk.
 
Udlejerforeningen Aarhus kontakter dig efterfølgende via mail, hvis der kommer en ledig plads på kurset.

Kursusoversigt
Danske udlejere udbyder ca. 30 kurser hver forår og ca. 30 kurser hver efterår, hvor vi gennemgår forskellige relevante emner, som f.eks. ind- og fraflytningssyn samt udfyldning af lejekontrakten m.m. Vi opdaterer løbende med nye kurser, så følg med på siden her.
[Tilbage]