Ringsted Scandic Ringsted
Nørretorv 57
4100 Ringsted
Onsdag 20.03.2024
16:00 - 21:00

Emne: Det lejedes værdi i en reguleret kommune

Det lejedes værdi i en reguleret kommune samt muligheden for at varsle lejeforhøjelse og reglerne om aftalt lejeregulering (NPI)

Danske Udlejere og Udlejerforeningen Sjælland inviterer alle medlemmer til et gratis kursus med efterfølgende generalforsamling.

Underviser
Advokat Jakob Juul-Sandberg 

Forplejning
Vi serverer en lækker 3-retters menu

Tilmelding 
Udfyld venligst formularen nederst på siden.

Kurset er gratis for medlemmer af Udlejerforeningen Sjælland og/eller Danske Udlejere.
 
Vi skal senest have din tilmelding fredag den 1. marts, men send gerne din tilmelding allerede i dag, da vi fordeler pladserne efter først til mølle-princippet. Der er i alt 75 pladser på kurset.

Kursusbeskrivelse
Vil du som udlejer gerne vide, hvordan du fastsætter en korrekt leje i en reguleret kommune, og hvordan du varsler lejeforhøjelser, samt hvilke muligheder du har for at aftale huslejestigning i lejekontrakten? 
 
Og vil du gerne vide, hvilke beløb du kan opkræve ud over lejen? 
 
Så er det her kursus et must for dig, uanset om du har 1 eller 50 lejemål, og du gerne vil undgå evt. problemer med lejer og huslejenævn. På kurset vil reglerne om bl.a. det lejedes værdi, lejeforhøjelser pga. lejeværdi og kravene hertil, aftalte lejereguleringer mv. blive grundigt gennemgået. 
 
Herudover vil alternative muligheder for lejeforhøjelse også blive kort berørt, herunder stigning i skatter og afgifter samt forbedringer.E;

Generalforsamling

Udlejerforeningen Sjælland indkalder ligeledes til generalforsamling, der afholdes i direkte forlængelse af kurset. 
 
Dagsorden
  • Valg af dirigent og referent
  • Beretning om foreningens tilstand og virksomhed i det forløbne regnskabsår
  • Fremlæggelse af det årsregnskab til godkendelse
  • Fremlæggelse af budget for det kommende regnskabsår
  • Valg af bestyrelse og suppleant
  • Valg af revisor
  • Indkomne forslag
  • Eventuelt
     
Kursusoversigt
Danske udlejere udbyder ca. 30 kurser hver forår og ca. 30 kurser hver efterår, hvor vi gennemgår forskellige relevante emner, som f.eks. ind- og fraflytningssyn samt udfyldning af lejekontrakten m.m. Vi opdaterer løbende med nye kurser, så følg med på siden her.

Tilmeldingsformular
Udfyld venligst nedenstående formular for at tilmelde dig kurset. Hvis du ønsker at tilmelde flere deltagere til kurset, bedes du venligst udfylde én formular for hver enkelt deltager.

Fornavn og efternavn (på kursusdeltager) * 
Telefon (på kursusdeltager) *
Mailadresse (på kursusdeltager) *

Medlem: *

    Jeg er medlem

    Jeg er ikke medlem

Login-nummer (skal udfyldes af medlemmer) 
Navn på medlemskab
Skal kun udfyldes af medlemmer, hvis navnet på kursusdeltageren og navnet på dit medlemskab ikke er det samme 

Eventuelle bemærkninger 


Samtykkeerklæring *

Jeg giver samtykke til, at Danske Udlejere må behandle mine personoplysninger for at kunne administrere min tilmelding og eventuel senere afmelding.

Jeg er ligeledes informeret om, at Danske Udlejere ikke videregiver mine personoplysninger til tredjemand, og at Danske Udlejere sletter oplysningerne ved afmelding og ved tilmelding senest 24 måneder efter kursets afholdelse.

Jeg kan til en hver tid trække mit samtykke tilbage ved at sende en mail til kursus@d-u.dk
 

[Tilbage]