Lægdommere

Fortegnelse over boligdommere i perioden 1. juli 2013 til 30. juni 2017.
Indstillet af Danske Udlejere

Retten i Hjørring

Viggo Andersen 
Jens Peter Jensen
Anders Hedegård Nielsen
John Pedersen
Johnny Elvin Frandsen
Peter Brix Nedergaard
Jørgen Jensen
Poul Anker Knudsen  
 

Retten i Aalborg

Karsten B. Kold
Palle Roed
Yvonne Skagen
Kirsten Dueholm Cleyton
Karen Margrethe Reinhardt Bock
Preben Nielsen
Steffen Torp Jacobsen
Steen Westergaard
Lars Chr. Pedersen
Tage Andersen
Anette Valentin

Retten i Randers

Steen Kastrup
Søren S. Poulsen
Leon Vetter
Henrik Thorup
Michael Sommer
Niels Vinther
Joachim Jorge Vetter
Linda Allermann
 

Retten i Holstebro

Lars Taulbjerg
Hans Lykkegård
Niels Nielsen Nymann
Michael Rosenberg Madsen
Jens Visholm Thomsen
Henning Christensen
Hans Jørgen Lading

Retten i Viborg

Palle Munk Kjeldgaard-Christiansen
Jørgen Anton Overgaard
Jesper Dybdahl
Bent Præstegaard Skadhede
Torben Catsten Larsen
Poul Kromann Schou

 

 

Retten i Aarhus

Elsebeth Due Kjeldsen
Tina Bentsen
Lars A Heilskov Rasmussen
Flemming Mørk Pedersen
Flemming Teglborg
Peter Lautrup
Torben Weihrauch
Michael Salling
Morten Holst Aaen
Jan Mehlsen

Retten i Horsens

Svend Bjørk Nielsen
Jørn Stiil Frederiksen
Ole Filip Kramer
Mikkel Graunkær
Hans Ole Danielsen
Ejnar Christensen Grøn
Aage Wegener

Retten i Herning

Hardy Vesterholm
Leif Stephansen
Preben Hansen
Eigil Pedersen
 

Retten i Kolding

Hans Ole Friis Larsen
John Pedersen
Claus Eland
Egan Olesen
Bertel Dybdal Nielsen
Kim Vang Hesel
Iben Have Thomsen
Lars-Bo Ottesen
Gunnar Adolf Asmussen
Ole Andersen
Bodil Phillipsen
Knud Rasmussen
Andreas Steinicke

Retten i Sønderborg

Bernt Knudsen
Claus Heise Østergaard
Günther Theodor Andersen
Thorkild Andresen
Bent Brink
Steen Steenberg
Elise Marloth
Gunnar Adolf Asmussen
Ole Andersen
Bodil Phillipsen
Knud Rasmussen
Andreas Steinicke

Retten i Esbjerg

Hans Jørgen Svanholt
John Riis Andersen
Steen Vammen
Lene Wolff Larsen
Leif Christian Lassen
Jesper Sottrup-Jensen
Kim Damsgaard
Mads Dam Jensen
Gunnar Adolf Asmussen
Ole Andersen
Bodil Phillipsen
Knud Rasmussen
Andreas Steinicke

Retten i Svendborg

Ole Jacobsen
Olav Grønn Hansen
Bruno Colli Dall
Jens Ole Olesen
Hans Jørgen Ellekilde
Jesper Trampedach
Flemming Jørgensen
Johan Pohlmann
Majbritt Birch