Danske Udlejeres arbejdsgrundlag:

1. DU er samlingspunktet for selvstændige udlejere og grundejerforeninger med vægten på udleje af bolig- og erhvervsejendomme i Danmark

2. DU vil være fuldgyldig forhandlingspart overfor staten på alle områder, der vedrører udlejeres interesser inden for leje, skatter, byggeret og miljø.

3. DU er et servicekontor indenfor lejeret, skatteret, byggeret og miljøret vedr. udlejningsejendomme til primær glæde for medlemsforeningerne og disse medlemmer.

4. Mange af vore interesseområder involverer eller tenderer andre interesseorganisationer. Danske Udlejere skal selvfølgelig samarbejde med disse for at opnå det bedste resultat for vore medlemmer.

5. Den enkelte medlemsforening er selv forhandlingspart overfor den eller de kommuner, som foreningen dækker. Medlemsforeningen kan anmode DU om at være behjælpelig og forhandlingspart.

6. Ved forhandlinger med Regionerne om regionale forhold, skal samtlige foreninger i området medinddrages.

7. Ved indstillinger til Boligretterne foretages disse på grundlag af indstillinger fra de foreninger, som er omfattet af retskredsen. Indstilling til huslejenævnene foretages disse af foreningerne i kommunen. Er der ingen forening i kommunen foretages denne af DU efter høring af evt. direkte medlemmer i kommunen og foreningerne i nabokommunerne.