Beløb/Beløbsgrænser

Boligreguleringslovens (BRL) §§ 18 og 18B

Disse beløb reguleres på grundlag af udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks i en 12 måneders periode på grundlag af juni måneds pristal.

Da hensættelsesbeløbene er afhængige af flere elementer, herunder ejendommens år for ibrugtagning og det beløb, der pr. 31/12 1994 blev eller kunne være henlagt pr. M2 bruttoetageareal til ejendommens tekniske installationer, kan det ikke oplyses nærmere om størrelsen af beløbene til BRL §§ 18 og 18B.
 

  2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
2014 2013
Indvendig vedligeholdelse (LL § 22, stk. 1) kr. 46 m²/år kr. 45 m²/år kr. 45 m²/år kr. 45 m²/år kr. 44 m²/år kr. 44 m²/år kr. 44 m²/år kr. 43 m² kr. 43 m²

         
Gebyr for kommunens udlæg vedr. el, vand og varme (LL §§ 45, stk. 5, 46 b, stk. 2 og 46 q, stk. 2) kr. 157 pr. gang kr. 156 pr. gang kr. 155 pr. gang kr. 153 pr. gang kr. 152 pr. gang kr. 152 pr. gang  kr. 150 pr. gang kr. 149 pr. gang kr. 148 pr. gang

         
Godtgørelse ved råderet: (LL § 62 a, stk. 5)          
Egenbetaling kr. 16.015 pr. gang kr. 15.951 pr. gang kr. 15.841 pr. gang kr. 15.653 pr. gang kr. 15.544 pr. gang kr. 15.467 pr. gang  kr. 15.344 pr. gang kr. 14.924 pr. gang kr. 14.776 pr. gang
Maksimal godtgørelse kr. 126.684 pr. gang kr. 126.179 pr. gang kr. 125.302 pr. gang kr. 123.816 pr. gang kr. 122.956 pr. gang kr. 122.344 pr. gang  kr. 121.373 pr. gang kr. 44.771 pr. gang kr. 44.327 pr. gang
Minimum godtgørelse kr. 3.204 pr. gang kr. 3.191 pr. gang kr. 3.169 pr. gang kr. 3.131 pr. gang kr. 3.109 pr. gang kr. 3.094 pr. gang  kr. 3.069 pr. gang kr. 2.985 pr. gang kr. 2.955 pr. gang

         
LL § 63 a - konto for forbedring   kr. 23 m² kr. 23 m² kr. 22 m² kr. 22 m²

         
Beb.rep. godkendelse af forbedringsarbejder maksimalt (LL § 66 a) kr. 100 m² kr. 100 m² kr. 99 m² kr. 98 m² kr. 98 m² kr. 97 m² kr. 96 m² kr. 96 m² kr. 95 m²

         
Påkravsgebyr (LL § 93, stk. 2) kr. 287 pr. gang kr. 286 pr. gang kr. 284 pr. gang kr. 281 pr. gang kr. 279 pr. gang kr. 277 pr. gang  kr. 275 pr. gang kr. 273 pr. gang kr. 270 pr. gang

         
Påkravsgebyr - erhvervsleje kr. 157 pr. gang kr. 156 pr. gang kr. 155 pr. gang kr. 153 pr. gang kr. 152 pr. gang kr. 152 pr. gang  kr. 150 pr. gang

         
Beløbsgrænse for gennemgribende forbedringer: (BRL § 5, stk. 2)          
Pr. m2 kr. 2.280 m² kr. 2.271 m² kr. 2.255 m² kr. 2.228 m² kr. 2.213 m²  kr. 2.202 m²  kr. 2.184 m² kr. 2.167 m² kr. 2.145 m²
Pr. lejemål (minimum) kr. 260.738 kr. 259.699 kr. 257.894 kr. 254.836 kr. 253.064 kr. 251.805  kr. 249.807 kr. 247.824 kr. 245.370

         
Beløbsgrænse for varsling af forbedringsarbejder (BRL § 23, stk. 1) kr. 100 m² kr. 100 m² kr. 99 m² kr. 98 m² kr. 98 m² kr. 97 m²  kr. 96 m² kr. 96 m² kr. 95 m²
Lejeforhøjelse som udløser erstatningsboligpligt (BRL § 26, stk. 1) kr. 199 pr. m2 p.a. kr. 199 pr. m2 p.a. kr. 197 pr. m2 p.a. kr. 195 pr. m2 p.a. kr. 194 pr. m2 p.a. kr. 193 pr. m2 p.a.  kr. 191 pr. m2 p.a. kr. 190 pr. m2 p.a. kr. 188 pr. m2 p.a.

         
Gebyr pr. huslejenævnssag (BRL § 39, stk. 1) kr. 315 pr. 
gang
kr. 314 pr. 
gang
kr. 312 pr. 
gang
kr. 308 pr. 
gang
kr. 306 pr. 
gang
kr. 305 pr. 
gang
kr. 144 pr.
gang
kr. 140 pr. gang kr. 139 pr. gang
Gebyr ved fuldt medhold til lejeren (BRL § 39, stk. 2) kr. 6.024 kr. 2.180 kr. 2.165 kr. 2.139 kr. 2.124 kr. 2.113      

         
Ankenævnsgebyr pr. lejemål omfattet af sagen (BRL § 44, stk. 4) kr. 166 kr. 166 kr. 165 kr. 163 kr. 162 kr. 161  kr. 159  kr. 158 kr. 157

         
Maksimalt beboerrepræsentationskontingent kr. 354 p.a. kr. 352 p.a. kr. 350 p.a. kr. 346 p.a. kr. 343 p.a. kr. 342 p.a.  kr. 339 p.a. kr. 336 p.a. kr. 333 p.a.
           
           
           
           

         
Beløbsgrænse for lejeforhøjelser (BRL§ 7, stk. 4) kr. 96 pr. m² p.a. kr. 96 pr. m² p.a. kr. 95 pr. m² p.a. kr. 94 pr. m² p.a. kr. 94 pr. m² p.a. kr. 93 pr. m² p.a.  kr. 92 pr. m² p.a. kr. 92 pr. m² p.a. kr. 91 pr. m² p.a.