Beløb/Beløbsgrænser

Boligreguleringslovens (BRL) §§ 18 og 18B

Disse beløb reguleres på grundlag af udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks i en 12 måneders periode på grundlag af juni måneds pristal.

Da hensættelsesbeløbene er afhængige af flere elementer, herunder ejendommens år for ibrugtagning og det beløb, der pr. 31/12 1994 blev eller kunne være henlagt pr. M2 bruttoetageareal til ejendommens tekniske installationer, kan det ikke oplyses nærmere om størrelsen af beløbene til BRL §§ 18 og 18B.
 
Skema til download
Klik her for at downloade skema (PDF) med tal fra 2013 - 2023


  2023 2022 2021 2020 2019
           
Indvendig vedligeholdelse LL §117 stk . 1 -  Kr. m²/år 50,- 46,- 46,- 45,- 45,-

         
Gebyr for kommunens udlæg vedr. el, vand og varme LBF § 19, stk. 2 - Kr. pr. gang 172,- 159,- 157,- 156,- 155,-

         
Godtgørelse ved råderet: LL § 145 a, stk. 5:          
Egenbetaling kr. pr. gang 17.537,- 16.224,- 16.015,- 15.951,- 15.841,-
           
Maksimal godtgørelse kr. pr. gang 138.726,- 128.331,- 126.684,- 126.179,- 125.302,-
           
Minium godtgørelse kr. pr. gang 3.509,- 3.245,- 3.204,- 3.191,- 3.169,-
           
           

         
Beb.rep. godkendelse af forbedringsarbejder maksimalt (LL § 66 a) - kr. pr. m² 110,-  102,- 100,- 100,- 99,-

         
Påkravsgebyr (LL § 182, stk. 2) - kr. pr. gang 314,- 291,- 287,- 286,- 284,-
           
Påkravsgebyr - erhvervsleje
Kr. pr. gang
 172,- 159,- 157,- 156,- 155,-
           
Beløbsgrænse for gennemgribende forbedringer: (LL § 19, stk. 2)          
Kr. pr. m2 2.497,-  2.309,- 2.280,- 2.271,- 2.255,-
Kr. pr. lejemål (minimum)  285.522,- 264.127,- 260.738,- 259.699,- 257.894,-

         
Forbedringsgrænse I (LL § 105, stk. 1) - kr. pr. m² 110,-   102,- 100,- 100,- 99,-
Forbedringsgrænse II (LL § 106, stk. 1) - kr. pr. m² p.a. 218,- 202,- 199,- 199,- 197,-

         
Gebyr pr. huslejenævnssag (LBF § 82, stk. 1) - kr. pr. gang 345,-  319,- 315,- 314,- 312,-
Gebyr ved fuldt medhold til lejeren (LBF § 82, stk. 2) - kr.  6.597,-  6.102,- 6.024,- 2.180,- 2.165,-

         
Ankenævnsgebyr pr. lejemål omfattet af sagen (LBF § 89, stk. 4) - kr.   182,-  169,- 166,- 166,- 165,-

         
Maksimalt beboerrepræsentationskontingent kr. p.a. 550,-  509,- 354,- 352,- 350,-
           
Beløbsgrænse for lejeforhøjelser (RL§ 7, stk. 4) kr. pr. m² p.a. 105,-   98,- 96,- 96,- 95,-