Danske Udlejeres visioner

Med udgangspunkt i missionen er visionen:

- at skabe forenkling og trygge rammer for lejere og udlejere

Kun med en enkel og for alle forståelig lejelovgivning får både ejere og lejere en tilværelse uden evige fortolkningsproblemer. Begge parter kan fæste lid til kontraktforhold og egen økonomi.

 

- at være toneangivende

Alt for meget af debatten og lovgivningen har rod i enkeltsager i pressen og dermed i Folketinget. Kun ved at være den toneangivende, kan Du være med til at styre debatten, således at denne ikke løber af sporet og skaber ”hovsa-lovgivning”.