Huslejenævnstakster (2011)


Du kan også se tallene for følgende år:
2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022  


By Takster
Aabenraa Administration kr. 2.650,00
Vicevært kr. 1.900,00

Aalborg Administration udokumenteret = kr. 2.800,00 pr. lejemål (med tillæg af eventuel moms, hvis der vedlægges dokumentation herfor - i det omfang, der er antaget fremmed administration)
Vicevært udokumenteret = kr. 2.000,00 pr. lejemål

Mod fremlæggelse af dokumentation kan rimelige udgifter, der overstiger ovennævnte beløb til administration og vicevært, godkendes.

Varmeregnskab = dokumenterede udgifter
Fradrag for sparet vedligeholdelse – vinduer = 25 %

Forbedringsforhøjelse – optaget lån = ydelse
Forbedringsforhøjelse – egenfinansiering = 8 %

(Fradrag for sparet vedligeholdelse gælder alene ved udskiftning fra enkelt ruder til termoruder. I alle andre situationer sker der en konkret vurdering af forbedringen på baggrund af retspraksis).

Aarhus Administration ekskl. moms: 2.800,-
Vicevært ekskl. moms: 2.000,-

Fredericia Vicevært: 2.100,-
Administration: 2.800,-

Haderslev Administration kr. 2750,00
Vicevært kr. 2150,00

Hjørring Administration ekskl. moms: 2.650,-
Vicevært ekskl. moms: 1.900,-

Holstebro Administration ekskl. moms: 2.750,-
Vicevært ekskl. moms: 2.000,-

Horsens Administration 2.650 kr. pr. lejemål
Vicevært 2.000 kr. pr. lejemål

København Administration ekskl. moms: 2.500,-

Mariager Administration u/dok. kr. 2.737,00
Vicevært kr. 2.212,00

Dokumenteret faktisk udgift godkendes i det omfang, denne er rimelig under hensyn til ejendommens og det lejedes karakter, jf. boligreguleringslovens § 8, stk. 1.

Det bemærkes, at virksomheder, der for andre udfører ejendomsadministration af udlejningsejendomme mod vederlag, bliver momspligtige heraf pr. 1. januar 2011. Administration af egne ejendomme er fortsat ikke momspligtig.

Vandafregning
Der kan maksimalt henstå 1.500 kr. til endelig vandafregning.

Varmeafregning
Der kan maksimalt henstå 2.000 kr. til endelig varmeafregning.

Middelfart Administration ekskl. moms: 2.800,-
Vicevært ekskl. moms: 2.100,-

Morsø Administration ekskl. moms: 2.650,-
Vicevært ekskl. moms: 1.800,-

Odder Administration ekskl. moms: 2.800,-
Vicevært ekskl. moms: 2.000,-

Silkeborg Administration kr. 2725
Vicevært kr. 1950

Skanderborg Administration ekskl. moms: 2.750,-
Vicevært ekskl. moms: 1.950,-

Skive Administration ekskl. moms: 2.650,-
Vicevært ekskl. moms: 1.800,-

Svendborg Vicevært: kr. 2.000,-
Administration (u/dok.) pr. lejlighed: 2.800,-
Administration (fremmed): Dokumenterede rimelige udgifter
Varmeregnskab: Dokumenterede rimelige udgifter
Fradrag for sparet vedligeholdelse ved udskiftning af vinduer: 30%

Herudover kunne der ske henlæggelser til fornyelse af hårde hvidevarer m.v., der tilhører udlejer.

Sønderborg Administration ekskl. moms: 2.500,-
Vicevært ekskl. moms: 1.750,-

Thisted Omkosningsbestemt husleje

Viborg Administration : 2650
Vicevært : 1850