Huslejenævnstakster (2012)


Du kan også se tallene for følgende år:
2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022  


By Takster
Aabenraa Administration : kr. 2.650
Vicevært: kr. 1.900

Aalborg Administration udokumenteret = kr. 2.900,00 pr. lejemål (med tillæg af eventuel moms, hvis der vedlægges dokumentation herfor - i det omfang, der er antaget fremmed administration).

Vicevært udokumenteret = kr. 2.100,00 pr. lejemål

Mod fremlæggelse af dokumentation kan rimelige udgifter, der overstiger ovennævnte beløb til administration og vicevært, godkendes.

Varmeregnskab = dokumenterede udgifter.

Fradrag for sparet vedligeholdelse – vinduer = 25 %

Forbedringsforhøjelse – optaget lån = ydelse.

Forbedringsforhøjelse – egenfinansiering = 8 %

(Fradrag for sparet vedligeholdelse gælder alene ved udskiftning fra enkelt ruder til termoruder. I alle andre situationer sker der en konkret vurdering af forbedringen på baggrund af retspraksis).

Aarhus Pr. beboelseslejlighed årligt:

Honorar for egen administration: 2.850,-
Honorar for fremmed administration, incl. moms: 3.562,50
Honorar for eget viceværtarbejde: 2.100,-
Honorar for fremmed viceværtarbejde: Dok. udgifter.
Diverse poster: 75,-
Varmeregnskab: Dok. udgifter.
Fradrag for sparet vedligeholdelse, vinduer: 25%
Forbedringsforhøjelse, egen finansiering: 8% (gældende fra juni 2011).
Forbedringsforhøjelse, optagelse af lån: Ydelse på sædvanlige lån.

Haderslev Vicevært udokumenteret kr. 2.200,00
Administration udokumenteret kr. 2.800,00

Holstebro Omkostningsbestemt husleje

Holstebro Omkostningsbestemt husleje

Horsens Administration : 2.750,-
Vicevært : 2.000,-

Mariager Administration u/dok. kr. 2.816,00
Vicevært kr. 2.276,00

Dokumenteret faktisk udgift godkendes i det omfang, denne er rimelig under hensyn til ejendommens og det lejedes karakter, jf. boligreguleringslovens § 8, stk. 1.

Det bemærkes, at virksomheder, der for andre udfører ejendomsadministration af udlejningsejendomme mod vederlag, bliver momspligtige heraf pr. 1. januar 2011. Administration af egne ejendomme er fortsat ikke momspligtig.

Vandafregning
Der kan maksimalt henstå 1.700 kr. til endelig vandafregning.

Varmeafregning
Der kan maksimalt henstå 2.200 kr. til endelig varmeafregning.

Odder Vicevært kr. 2.000,00
Administration kr. 2.800,00
Forbedringsforhøjelse 8%
Diverse kr. 50,00

Skanderborg Administrtion (egen): 2.800,-
Administrtion (fremmed): Efter faktura.
Varmeregnskab: Efter faktura.
Fradrag for sparet fremtidig vedligeholdelse ved forbedringer: 25%
Forbedringsforh. % (ejer financierer selv): 7%
Forbedringsforh. (optagelse af lån): Ydelse.
Vicevært: 2.000,-
Diverse: 0,-
Trappevask: Efter faktura.

Skive Administration : 2.700,-
Vicevært : 1.850,-


Sønderborg Administration: 2.400,-
Vicevært: 1.750,-

Thisted Omkosningsbestemt husleje

Viborg Administration : 2.750,-
Vicevært : 1.950,-