Huslejenævnstakster (2013)


Du kan også se tallene for følgende år:
2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022  


By Takster
Aabenraa Vicevært: kr. 1.950 pr. lejemål
Administration: kr. 2.700 pr. lejemål

Aalborg Administration udokumenteret = kr. 3.000,00 pr. lejemål. Hvis der er antaget fremmed administration kan der tillægges dokumenteret og betalt moms til denne.
Vicevært udokumenteret = kr. 2.200,00 pr. lejemål
Mod fremlæggelse af dokumentation kan rimelige udgifter, der overstiger ovennævnte beløb til administration og vicevært, godkendes.
Varmeregnskab = dokumenterede udgifter
Fradrag for sparet vedligeholdelse – vinduer = 25 %
Forbedringsforhøjelse – optaget lån = ydelse
Forbedringsforhøjelse – egenfinansiering = 8 %
(Fradrag for sparet vedligeholdelse gælder alene ved udskiftning fra enkelt ruder til termoruder. I alle andre situationer sker der en konkret vurdering af forbedringen på baggrund af retspraksis).

Aarhus 1) Administration (egen/fremmed) kr. 2.900 pr. lejlighed
2) Eget viceværtarbejde kr. 2.125 pr. lejlighed
3) Diverse udgifter kr. 75 pr. lejlighed
4) Forbedringsforhøjelser - egen finansiering (1/9 2010) 8% - eller optaget sædvanligt lån (ydelsen)
- fradrag for sparet vedligeholdelse ved isætning af termovinduer er på 25 %.

Djursland (Norddjurs og Syddjurs) Vicevært: kr. 2.125 pr. lejemål
Administration: kr. 2.900 pr. lejemål

Esbjerg Administration pr. lejemål: 3.000 kr.
Der kan lægges moms på administration, hvis der er antaget fremmed administration og der er dokumentation for omkostninger til moms.
Vicevært pr. lejemål: 2.200 kr.
Varmeregnskab: Dokumenterede udgifter.
Forbedringsforhøjelser:
Fradrag for sparet vedligeholdelse ved montering af nye vinduer: 25%
Forbedringsforhøjelser ved fremmed finansiering: Ydelsen på sædvanligt lån.
Forbedringsforhøjelser ved egen finansiering: 8,00 %.

Fredericia Vicevært: kr. 2.250 pr. lejemål
Administration: kr. 2.950 pr. lejemål

Haderslev Normtal for eget arbejde som vicevært er 2.250 kr. pr. lejemål i 2013
Normtal for eget arbejde som administrator er 2.850 kr. pr. lejemål i 2013

Horsens Administrationsudgifter, udokumenterede 2.750 kr. pr. lejlighed
Vicevært/renholdelse, u/ trappevask - udokumenteret 2.100 kr. pr. lejlighed

Kolding Administration 2.860 kr.
Vicevært 2.312 kr.
Vandafregning: tilbageholdelse til sikkerhed for vandafregning 1.700 kr.
Varmeafregning: tilbageholdelse til sikkerhed for varmeafregning 2.200 kr

Mariagerfjord Boligreguleringsloven er ikke gældende i Mariagerfjord Kommune

Middelfart Vicevært: kr. 2.250/pr. lejemål
Administration: kr. 2.950/pr. lejemål

Nyborg Vicevært: kr. 2.200/pr. lejemål
Administration: kr. 3.000/pr. lejemål

Odder Administration: kr. 2.900 /år/lejlighed - plus 25% hvis udlejer skal betale moms
Vicevært: kr. 2.050/år/lejlighed
Forrentning: 8% af forbedringsudgifter
Diverse: kr. 50/år/lejlighed

Skanderborg Honorar for eget viceværtarbejde kr. 2.075 kr. pr. lejlighed.
Honorar for egen administration 2.850 kr. pr. lejlighed.

Skive Administration: kr. 2.800/pr. lejemål
Vicevært: kr. 1.900/pr. lejemål

Svendborg Vicevært: kr. 2.200/pr. lejemål
Administration: kr. 3.000/pr. lejemål

Sønderborg Vicevært: kr. 1.750/pr. lejemål
Administration: kr. 2.500/pr. lejemål

Thisted Boligreguleringsloven er ikke gældende i Thisted Kommune

Vesthimmerland Boligreguleringsloven er ikke gældende

Viborg Viceværtarbejde: kr. 2.050/pr. lejemål
Administration: kr. 2.850/pr. lejemål