Huslejenævnstakster (2014)


Du kan også se tallene for følgende år:
2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022  


By Takster
Aabenraa Vicevært: kr. 1.960 pr. lejemål
Administration: kr. 2.714 pr. lejemål

Aalborg Administration udokumenteret = kr. 3.050,00 pr. lejemål. Hvis der er antaget fremmed administration kan der tillægges dokumenteret og betalt moms til denne.

Vicevært udokumenteret = kr. 2.250,00 pr. lejemål

Mod fremlæggelse af dokumentation kan rimelige udgifter, der overstiger ovennævnte beløb til administration og vicevært, godkendes.

Varmeregnskab = dokumenterede udgifter

Fradrag for sparet vedligeholdelse – vinduer = 25 %

Forbedringsforhøjelse – optaget lån = ydelse

Forbedringsforhøjelse – egenfinansiering = 8 %

(Fradrag for sparet vedligeholdelse gælder alene ved udskiftning fra enkelt ruder til termoruder. I alle andre situationer sker der en konkret vurdering af forbedringen på baggrund af retspraksis).

Aarhus 1) Administration (egen/fremmed) kr. 2.950 pr. lejlighed
2) Eget viceværtarbejde kr. 2.150 pr. lejlighed
3) Diverse udgifter kr. 75 pr. lejlighed
4) Forbedringsforhøjelser - egen finansiering (1/9 2010) 8% - eller optaget sædvanligt lån (ydelsen)
- fradrag for sparet vedligeholdelse ved isætning af termovinduer er på 25 %.

Djursland (Norddjurs og Syddjurs) Vicevært: kr. 2.150 pr. lejemål
Administration: kr. 2.950 pr. lejemål

Esbjerg Administration pr. lejemål kr. 3.050,00. Der kan tillægges moms, såfremt der er antaget fremmed administration, og såfremt der er dokumentation for omkostninger til moms.

Vicevært pr. lejemål kr. 2.250,00.

Varmeregnskab: Dokumenterede udgifter

Forbedringsforhøjelser: Fradrag for sparet vedligeholdelse ved montering af nye vinduer: 25%

Forbedringsforhøjelser ved fremmed finansiering: Ydelsen på sædvanligt lån

Forbedringsforhøjelser ved egen finansiering: 8%.

Favrskov Normtal for eget arbejde som vicevært er kr. 2.125 excl. moms pr. lejemål i 2014
Normtal for eget arbejde som administrator er kr. 2.900 excl. moms pr. lejemål i 2014

Fredericia Vicevært: kr. 2.275 pr. lejemål
Administration: kr. 2.975 pr. lejemål

Haderslev Normtal for eget arbejde som vicevært er 2.275 kr. pr. lejemål i 2014
Normtal for eget arbejde som administrator er 2.900 kr. pr. lejemål i 2014

Holstebro Boligreguleringsloven er ikke gældende i Holstebro Kommune

Horsens Administrationsudgifter, udokumenterede.....................................................2.800 kr. pr. lejlighed

Vicevært/renholdelse, u/ trappevask - udokumenteret ................................2.150 kr. pr. lejlighed

Kolding Administration 2.884 kr.

Vicevært 2.332 kr.

Vandafregning: tilbageholdelse til sikkerhed for vandafregning 1.700 kr.

Varmeafregning: tilbageholdelse til sikkerhed for varmeafregning 2.200 kr.

Kolding Administration 2.884 kr.

Vicevært 2.332 kr.

Vandafregning: tilbageholdelse til sikkerhed for vandafregning 1.700 kr.

Varmeafregning: tilbageholdelse til sikkerhed for varmeafregning 2.200 kr.

Middelfart Vicevært: kr. 2.275/pr. lejemål
Administration: kr. 2.975/pr. lejemål

Nyborg Vicevært: kr. 2.250/pr. lejemål

Administration: kr. 3.050/pr. lejemål

Odder Administration: kr. 2.950 /år/lejlighed - plus 25% hvis udlejer skal betale moms

Vicevært: kr. 2.150/år/lejlighed

Forrentning: 8% af forbedringsudgifter

Diverse: kr. 75/år/lejlighed

Skanderborg Honorar for eget viceværtarbejde kr. 2.100 kr. pr. lejlighed.

Honorar for egen administration 2.950 kr. pr. lejlighed.

Skive Administration: kr. 2.800/pr. lejemål

Vicevært: kr. 1.900/pr. lejemål

Svendborg Vicevært: kr. 2.250/pr. lejemål

Administration: kr. 3.050/pr. lejemål

Thisted Boligreguleringsloven er ikke gældende i Thisted Kommune