Huslejenævnstakster (2016)


Du kan også se tallene for følgende år:
2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022  


By Takster
Aalborg Administration Kr. 3.300 pr. lejemål
Fremmed administration Kr. 3.300 pr. lejemål + moms (kun ved dokumenteret udgift)
Vicevært Kr. 2.350 pr. lejemål

Mod fremlæggelse af dokumentation kan rimelige udgifter, der overstiger ovennævnte beløb til administration og vicevært, godkendes.
Varmeregnskab: Dokumenterede udgifter
Fradrag for sparet vedligeholdelse – vinduer: 25%
Forbedringsforhøjelse – optaget lån: Ydelse

Aarhus Administration Kr. 3.200 pr. lejemål (2017 = kr. 3.225)
Vicevært Kr. 2.200 pr. lejemål (2017 = kr. 2.225)
Diverse udgifter Kr. 100 pr. lejemål
Forbedringsforhøjelser – egen finansiering (15/6 2015) 8%
eller optaget sædvanligt lån: Ydelsen
Fradrag for sparet vedligeholdelse – termovinduer 25%

Se flere tal: http://www.aarhus.dk/da/borger/bolig-og-byggeri/Bolig-og-andelsforeninger/Huslejenaevn/Normtal.aspx

Djursland (Norddjurs og Syddjurs) Ejendomsadministration: 3.200 kr. pr. lejlighed
Vicevært: 2.200 kr. pr. lejlighed

Vi henviser til www.syddjurs.dk/lejebolig

Esbjerg Administration pr. lejemål kr. 3.200,00. Der kan tillægges moms, såfremt der er antaget fremmed administration, og såfremt der er dokumentation for omkostninger til moms.
Vicevært pr. lejemål kr. 2.300,00.
Varmeregnskab: Dokumenterede udgifter
Forbedringsforhøjelser: Fradrag for sparet vedligeholdelse ved montering af nye vinduer: 25%
Forbedringsforhøjelser ved fremmed finansiering: Ydelsen på sædvanligt lån
Forbedringsforhøjelser ved egen finansiering: 8%.

Frederikshavn Administration Kr. 3.300 pr. lejemål
Fremmed administration Kr. 3.300 pr. lejemål + moms (kun ved dokumenteret udgift)
Vicevært Kr. 2.350 pr. lejemål

Mod fremlæggelse af dokumentation kan rimelige udgifter, der overstiger ovennævnte beløb til administration og vicevært, godkendes.

Grenaa/Ebeltoft/ Rougsø/Rønde/ Nørre Djurs/ Rosenholm/Midtdjurs Ejendomsadministration: 3.200 kr. pr. lejlighed
Vicevært: 2.200 kr. pr. lejlighed

Vi henviser til www.syddjurs.dk/lejebolig

Haderslev Administration Kr. 3.200 pr. lejemål (2017 = kr. 3.225,00)
Vicevært Kr. 2.300 pr. lejemål (2017 = kr. 2.325,00)
Egenfinansieringsprocenten udgør 8% pr. 15/6-2016

Hjørring Administration Kr. 2.900 pr. lejemål
Vicevært Kr. 2.150 pr. lejemål

Horsens Administration: 3.150 kr. ex. moms (2015: 2.950 kr.)
Vicevært: 2.300 kr. ex. moms (2015: 2.200 kr.)


Norddjurs Ejendomsadministration: 3.200 kr. pr. lejlighed
Vicevært: 2.200 kr. pr. lejlighed

Vi henviser til www.syddjurs.dk/lejebolig

Odense Administration Kr. 3.300 pr. lejemål
Fremmed administration Kr. 3.300 pr. lejemål + moms (kun ved dokumenteret udgift)
Vicevært Kr. 2.400 pr. lejemål

Randers Administration Kr. 3.200 pr. lejemål
Vicevært Kr. 2.200 pr. lejemål

Sønderborg Administration Kr. 3.000 pr. lejemål
Vicevært Kr. 2.500 pr. lejemål

Viborg Administration Kr. 3.200 pr. lejemål
Vicevært Kr. 2.200 pr. lejemål