Huslejenævnstakster (2017)


Du kan også se tallene for følgende år:
2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022  


By Takster
Aabenraa Administration - kr. 2.777,- pr. lejemål
Vicevært - kr. 2.006,- pr. lejemål

Aalborg Administration udokumenteret - kr. 3.350,- pr. lejemål
Vicevært udokumenteret - kr. 2.400 pr. lejemål

Mod fremlæggelse af dokumentation kan rimelige udgifter, der overstiger ovennævnte beløb til administration og vicevært, godkendes.
Er der antaget delvis administration eller vicevært til noget af arbejdet, kan dokumenterede momsudgifter tillægges normtallet.
Forbedringsforhøjelse - optaget lån = Ydelse
Forbedringsforhøjelse - egenfinansiering = 7%

Aarhus Administration - kr. 3.225,- pr. lejemål
Vicevært - kr. 2.225,- pr. lejemål
Diverse udgifter - kr. 100,- pr. lejemål
Forbedringsforhøjelser - egen finansiering (15/6 2016) = 8%
eller optaget sædvanligt lån (ydelsen)

Se flere tal: http://www.aarhus.dk/da/borger/bolig-og-byggeri/Bolig-og-andelsforeninger/Huslejenaevn/Normtal.aspx

Djursland (Norddjurs og Syddjurs) Administration - kr. 3.225,- pr. lejemål
Vicevært - kr. 2.225,- pr. lejemål

Vi henviser til www.syddjurs.dk/lejebolig

Esbjerg Administration - kr. 3.225,- pr. lejemål. Der kan tillægges moms, såfremt der er antaget fremmed administration, og såfremt der er dokumentation for omkostninger til moms.
Vicevært - kr. 2.300,- pr. lejemål.
Varmeregnskab - dokumenterede udgifter.
Forbedringsforhøjelser - fradrag for sparet vedligeholdelse ved montering af nye vinduer: 25%
Forbedringsforhøjelser ved fremmed finansiering - ydelsen på sædvanligt lån.
Forbedringsforhøjelser ved egen finansiering = 8%

Fredericia Administration - kr. 3.251,- pr. lejemål
Vicevært - kr. 2.386,- pr. lejemål

Frederikshavn Administration udokumenteret - kr. 3.350,- pr. lejemål
Vicevært udokumenteret - kr. 2.400,- pr. lejemål

Haderslev Administration - kr. 3.225,- pr. lejemål
Vicevært - kr. 2.325,- pr. lejemål

Egenfinansiering pr. 15. juni 2016 udgør = 8%

Hjørring Administration - kr. 3.300,- pr. lejemål
Vicevært - kr. 2.350,- pr. lejemål

Horsens Administration - kr. 3.225,- pr. lejemål
Vicevært - kr. 2.300,- pr. lejemål

Kolding Administration - kr. 3.251,- pr. lejemål
Vicevært - kr. 2.386,- pr. lejemål

Middelfart Administration - kr. 3.400,- pr. lejemål
Vicevært - kr. 2.400,- pr. lejemål

Nyborg Administration - kr. 3.400,- pr. lejemål
Vicevært - kr. 2.400,- pr. lejemål

Odense Administration - kr. 3.400,- pr. lejemål
Fremmed administration - kr. 3.400,- pr. lejemål + moms (kun ved dokumenteret udgift)
Vicevært - kr. 2.400,- pr. lejemål

Randers Administration - kr. 3.225,- pr. lejemål
Vicevært - kr. 2.225,- pr. lejemål

Silkeborg Administration - kr. 3.125,- pr. lejemål
Vicevært - kr. 2.175,- pr. lejemål

Skanderborg Administration - kr. 3.325,- pr. lejlighed
Vicevært - kr. 2.225,- pr. lejlighed
Ved fremmed administration og fremmed vicevært accepterer huslejenævnet beløb, der overstiger normtallet, hvis beløbet er dokumenteret og rimeligt.
Forbedringer - vejledende.
Fradrag for sparet vedligeholdelse - 25% på vinduer fra et lags til termo.
Forrentning af egen finansiering - 6% af forbedringsudgiften op til 100.000 kr. Overstiger forbedringsudgifterne 100.000 kr. forrentes hele forbedringsudgiften svarende til ydelsesprocenten på et sædvanligt langfristet realkreditlån.
Pr. 1. januar 2017 reguleres hensættelserne til § 18 og 18 b samt den overførte tredjedel til kapitalafkast med 0,5%.

Svendborg Administration - kr. 3.400,- pr. lejemål
Vicevært - kr. 2.400,- pr. lejemål

Sønderborg Administration - kr. 3.000,- pr. lejemål
Vicevært - kr. 2.000,- pr. lejemål

Viborg Administration - kr. 3.200,- pr. lejemål
Vicevært - kr. 2.200,- pr. lejemål