Huslejenævnstakster (2018)


Du kan også se tallene for følgende år:
2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022  


By Takster
Aalborg Administration udokumenteret - kr. 3.350,- pr. lejemål
Vicevært udokumenteret - kr. 2.400 pr. lejemål

Mod fremlæggelse af dokumentation kan rimelige udgifter, der overstiger ovennævnte beløb til administration og vicevært, godkendes.
Er der antaget delvis administration eller vicevært til noget af arbejdet, kan dokumenterede momsudgifter tillægges normtallet.
Forbedringsforhøjelse - optaget lån = Ydelse
Forbedringsforhøjelse - egenfinansiering = Pr. 1. januar 2018 bortfalder normtal. Der kan herefter medtages en ydelsesprocent svarende til et sædvanligt realkreditforeningslån jf. Lejelovens § 58, stk. 2.

Aarhus Administration - kr. 3.275,- pr. lejemål
Vicevært - kr. 2.275,- pr. lejemål
Diverse udgifter - kr. 100,- pr. lejemål
Forbedringsforhøjelser - egen finansiering (15/6 2017) = 7%
eller optaget sædvanligt lån (ydelsen)

Se flere tal: http://www.aarhus.dk/da/borger/bolig-og-byggeri/Bolig-og-andelsforeninger/Huslejenaevn/Normtal.aspx

Haderslev Administration - kr. 3.275,- pr. lejemål
Vicevært - kr. 2.375,- pr. lejemål

Egenfinansiering pr. 15. juni 2017 udgør = 7%

Odense Administration - kr. 3.435,- pr. lejemål
Fremmed administration - kr. 3.435,- pr. lejemål + moms (kun ved dokumenteret udgift)
Vicevært - kr. 2.425,- pr. lejemål
Fremmed vicevært - kr. 2.425,- pr lejemål + momsHar du brug for normtal for andre kommuner end ovennævnte, kan du kontakte Danske Udlejere. Du kan evt. også gå ind på den pågældende kommunes huslejenævns hjemmeside.