Huslejenævnstakster (2019)


Du kan også se tallene for følgende år:
2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022  


By Takster
Aabenraa Administration - kr. 2.862,- pr. lejemål
Vicevært - kr. 2.068,- pr. lejemål

Aalborg Administrationshonorar - kr. 3.400,- ekskl. moms pr. lejemål
Vicevært - kr. 2.500,- ekskl. moms pr. lejemål

Kommunen kræver dokumentation for, at administrationen forestås af en momspligtig administrator for at godkende honoraret inkl. moms.

Aarhus Administration - kr. 3.325,- + moms ved fremmed administration pr. lejemål
Vicevært - kr. 2.300,- pr. lejemål
Diverse udgifter - kr. 100,- pr. lejemål
Forbedringsforhøjelser - egen finansiering (15/6 2017) = 7%
eller optaget sædvanligt lån (ydelsen)

Se flere tal: http://www.aarhus.dk/da/borger/bolig-og-byggeri/Bolig-og-andelsforeninger/Huslejenaevn/Normtal.aspx

Haderslev Administration - kr. 3.325,- pr. lejemål
Vicevært - kr. 2.400,- pr. lejemål


Randers Administration pr. lejemål - kr. 3.275,-
Vicevært pr. lejemål - kr. 2.275,-